น้ำนมแม่ลดความเจ็บปวดให้ลูกได้จริง

เป็นที่ยอมรับกันทั่วว่า น้ำนมแม่ เป็น สารอาหารธรรมชาติที่ดีที่สุดสำหรับเด็กแรกเกิด โดยประกอบไปด้วย สารอาหารต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นภูมิคุ้มกันโรค ฮอร์โมนตลอดจนสิ่งที่จำเป็นต้องให้ เด็กแรกเกิดสำหรับในการปกป้อง ความเจ็บไข้ได้ป่วยและก็ทำให้เด็กแรกเกิดมีวิวัฒนาการที่ดี มีการเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ แต่ว่าข้อมูลหนึ่ง ที่คนภายในสังคมโดยมากยัง ไม่ค่อยรับทราบหมายถึงนมแม่ช่วยลดความเจ็บให้ลูกได้

เป็นที่ยอมรับใน ด้านวิชาการมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งมีการศึกษาค้นคว้า แล้วก็การันตีได้เป็น การให้นมแม่ เป็นขั้นตอนการที่ช่วยลดความเจ็บให้กับลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเลาความเจ็บจากหัตถการที่เกิดขึ้นอยู่กับเด็ก แล้วก็เสนอแนะว่า ในขณะการบรรเทาความเจ็บของลูกด้วยการดูด นมแม่จากเต้าเป็นโอกาสแรก หรือในเรื่องที่ไม่สามารถที่จะให้ลูกดูดนมแม่ จากเต้าได้ก็ควรจะให้นมบีบ ด้วยแนวทางอื่นๆยกตัวอย่างเช่น หลอดหยด กระบอกเอาไว้สำหรับฉีด ฯลฯ

ปัจจัยและคุณสมบัติพิเศษของการกินนมแม่ ที่ช่วยลดความเจ็บปวดให้ลูก

น้ำนมแม่ลดความเจ็บปวดให้ลูกได้จริง แนวทางการทำหัตถการต่างๆได้แก่ การเจาะเลือด การฉีดยาเป็นหัตถการที่ ก่อกำเนิดความเจ็บกะทันหัน โดยทั่วไปขณะที่ลูกได้รับหัตถการต่างๆพวกนี้ แม่จะถูกแยกหรือให้รออยู่หน้าห้องทำหัตถการ ซึ่งทำให้จังหวะที่ ช่วยลดความเจ็บปวดให้ลูกได้นั้น มีข้อมูลด้านการศึกษาที่ชัดเจนอยู่ 2 ใจความสำคัญ ดังนี้

รสชาติของนมแม่

ในน้ำนมมารดามีความหวานที่มาจากน้ำตาล lactose ซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลรวมกับ กับการจับกันของน้ำตาลโมเลกุลผู้เดียว เป็นต้นว่า monosaccharides galactose แล้วก็glucose โดยมีโดยประมาณ 6.8 กรัม/ดล.ในนมแม่รวมทั้ง 4.9 กรัม/ ดล. ในน้ำนมวัว

ซึ่งน้ำตาลกลุ่มนี้นอกเหนือจากที่จะช่วยสำหรับการดูดซับแคลเซียม และก็ช่วยในการพัฒนาระบบประสาทศูนย์กลางแล้วยังช่วยลดความเจ็บปวด ลงได้ โดยมีการทบทวนงานค้นคว้าวิจัยอย่างเป็น ระบบ ซึ่งทบทวน งานศึกษาค้นคว้าและการวิจัย 44 เรื่อง รวมทั้งงานที่เป็นการสังเคราะห์งานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยอีก 12 เรื่อง ได้บทสรุปว่า สารละลายที่มีความหวานนั้นช่วยลดความเจ็บปวดในเด็กแรกคลอดเกิดก่อน กำหนดรวมทั้งเกิดครบกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดการเปิดเส้น

เพื่อสารน้ำทางเส้นเลือดดำ รวมทั้งการฉีดยา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเล่าเรียนของ Chah และก็แผนกที่ได้ทบทวนงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงทดสอบอย่างมีระบบจำนวน 11 เรื่อง

การอุ้มและการสัมผัสกับตัวลูก

การอุ้มแล้วก็การสัมผัสกับตัวลูก ในขณะแม่อุ้มลูกเป็นการช่วยสนับสนุนให้ลูกรู้สึกไม่เป็นอันตรายและรู้สึกอบอุ่น ด้วยเหตุว่าส่วนต่างๆของร่างกายได้รับการช่วยเหลือซึ่งการสัมผัสจะมี อิทธิพลโดยตรงต่อการกระตุ้นใยประสาทใหญ่ ก็เลยส่งผลให้ระบบ ควบคุมความเจ็บที่ระดับไขสันหลังปิดสัญญาณ ทำให้ไม่เกิดการรับรู้ความเจ็บปวดในขณะนั้น นอกจากนี้การที่ลูกอยู่ในอ้อมกอดของแม่ ทำให้ลูกผ่อนคลาย ปลอดภัยได้

 

สนับสนุนโดย  เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวน