โรคเอดส์

 

โรคเอดส์เรียกอีกชื่อว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง คือการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เชื้อเอสไอวีจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันทำให้เกิดอาการร่างกายอ่อนแอลงโรคเอดส์เป็นโรคร้ายแรงที่มีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่เปลี่ยนไปอีกทั้งที่วงการแพทย์ยังไม่มียารักษาให้หายหลายคนหลายส่วนในสังคมทำได้แค่การ ให้ความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนที่ถูกต้องในการป้องกันและหลีกเลี่ยงตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเอดส์

อาการของโรคเอดส์ เมื่อติดเชื้อโรคเอดส์สอง-สามสัปดาห์แรกหลังจากรับเชื้อเอดส์อาการไข้ น้ำมูกไหลติดต่อกันอยู่ประมาณสองสัปดาห์แล้วจะหายไปผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สนใจอาการคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ถ้าไปตรวจจะพบว่าเลือดหลังจากรับเชื้อได้สามเดือนซึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณติดเชื้อเอดส์แล้วและสามารถเป็นพาหะนำเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นได้บางคนจะมีเม็ดเล็กๆแข็งขึ้นบนผิว

ผิวหนังจับจะไม่เจ็บไม่แดงเกิดต้อมน้ำเหลืองโดยเชื้อไวรัสทำให้ระดับเม็ดเลือดขาวลดลงอย่างช้าๆช่วงนี้จะเป็นลักษณะไข้เรื้อรังน้ำหนักลดท้องเสียเรื้อรังและเหงื่อออกมากเม็ดเลือดขาวเริ่มถูกทำลายไปจนเหลือน้อยร่างกายถูกทำลายลงติดเชื้อโรคอื่นๆได้ง่ายโดยมากผู้ป่วยโรคเอดส์เรื้อรังจะตายภายในสองถึงสี่ปีจากเชื้อโรคที่รุมเร้า จนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นโรคเอดส์คือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยาง ทั้งรักร่วมเพศหรือต่างเพศได้เช่นกันใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเข็มฉีดยาไม่สะอาด

ส่วนใหญ่จะเจอในกลุ่มใช้ยาสารเสพติดสามสัมผัสเชื้อโดยตรงจากบาดแผลหรือน้ำเหลืองจากผู้ป่วยจากของมีคม สำหรับเชื้อเอดส์เมื่ออยู่นอกร่างกายคนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเชื้อจะหายไปในไม่กี่ชั่วโมงหากถูกความร้อนหรือโดนกรด-ด่างเชื้อจะตายเร็วขึ้นแต่ถ้าอยู่ในสภาพของอุณหภูมิพอเหมาะเชื้อจะอยู่ได้ทั้งวันในสภาพของเหลว

การรักษาให้ยาต้านไวรัสเพื่อจำนวนเชื้อเอสไอวีจะช่วยยืดอายุผู้ป่วยที่มีสุขภาพดีออกไป คุณหมอจะทำควบคู่กันไปกับการรักษาโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ยังไม่มียาทำลายไวรัสเอดส์ได้มีแต่ ยายับยั้งไวรัสเอดส์เท่านั้นแม้จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแต่มีผลข้างเคียงค่อนข้างมากและมีราคาแพงมากต้องกินทุกวันตลอดชีวิตระหว่างนี้ผู้ป่วยต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วยรักสาสุขภาพจิตของผู้ป่วยส่วนมากจะวิตกจริตวิตกกังวลและคนข้างเคียงไม่ยอมรับการป้องกันและดูแลเบื้องต้น

คนที่มีคู่รักแล้วควรรักเดียวใจเดียวอยากมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นหามีเพศสัมพันธ์ควรป้องกันด้วยถุงยางอนามัยก่อนแต่งงานหรือมีลูกควรพาการไปตรวจเลือดกับคุณหมอเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยงดใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นถ้าจำเป็นต้องใช้ร่วมต้องฆ่าเชื้อโรคก่อนกระตุ้นสังคมไม่ตื่นตัวสอนวิธีป้องกันโรคเอดส์ให้ถูกต้องทำอย่างไรไม่ติดเอดส์แน่นอนห้ามหายใจไอและจามใส่กันไม่ว่ายน้ำในสหรือเล่นกีฬาร่วมกันไม่สัมผัสและโอบกอดไม่ใช้ภาชนะหรือผ้าเช็ดตัวร่วมกันไม่ใช้โทรศัพท์ร่วมกันไม่ถูกยุ่งหรือแมลงกัดไม่ดื่มน้ำร่วมกันไม่ใช้ห้องน้ำร่วมกันแต่ฟังดูแล้วก็ค่อนข้างจะยากครับอย่าทำหน้าอย่างนี้เพราะว่าคนเราหลายอย่างไม่ต้องทำร่วมกัน

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย. เครื่องช่วยฟังฟรี