โรคไข้เหลือง (Yellow Fever) คืออะไร

โรคไข้เหลือง (Yellow Fever) เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสไข้เหลือง (Yellow fever virus) ซึ่งถือเป็นโรคที่ถูกแพร่กระจายโดยยุ่งเหยื่อที่ถูกพยาธิ (vector-borne disease) โดยที่ยุ่งเหยื่อหลักคือยุ่งเหยื่อแมลงกินเลือด Aedes aegypti และ Aedes albopictus ซึ่งเป็นแมลงกลุ่มหนึ่งที่ทำให้โรคนี้แพร่กระจายได้มากที่สุด

 อาการของโรคไข้เหลืองสามารถแบ่งได้เป็นสองระยะหลัก คือระยะไข้เหลืองเลือดสด (acute phase) และระยะฟื้นตัว (recovery phase) ในระยะแรกของโรคจะมีอาการเหมือนกับไข้หวัดธรรมดา รวมถึงมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ คลื่นไส้

หากวัยรุ่นมักจะมีอาการรุนแรงมากขึ้น อาจมีไข้สูงขึ้นไปถึงระดับต่ำๆ แต่ในบางรายก็อาจเป็นมากจนต้องเข้าโรงพยาบาล ในระยะฟื้นตัว ความประทับใจในตาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และอาจมีอาการต่าง ๆ เช่น อ่อนเพลีย อ่อนแรง ท้องเสีย หรือตัวเขียวเข้ม

การป้องกันโรคไข้เหลืองทำได้โดยการฉีดวัคซีน และป้องกันยุ่งเหยื่อด้วยการใช้ยากำจัดยุ่งเหยื่อแมลง และการกำจัดที่อยู่อาศัยของแมลง เช่น การทำความสะอาดบริเวณที่มีน้ำขัง เพื่อลดการสร้างภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของยุ่งเหยื่อแมลงกินเลือด การใส่บาร์เหล็กลงในภาชนะน้ำ เป็นต้น

 

แนวทางการป้องกันโรคไข้เหลือง (Yellow Fever)

การป้องกันโรคไข้เหลืองมีหลายแง่ที่สำคัญ เราสามารถรวมแนวทางการป้องกันได้ดังนี้

1.การฉีดวัคซีน: วัคซีนไข้เหลืองเป็นวิธีการป้องกันหลักที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคนี้ ควรฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

2.การป้องกันยุ่งเหยื่อ: การใช้ยากำจัดยุ่งเหยื่อแมลง (insect repellent) หรือการสวมเสื้อผ้าที่ครอบคลุมผิวพร้อมทั้งใช้ที่ติดยุ่งเหยื่อแมลง (insecticide-treated clothing) เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของยุ่งเหยื่อ จะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกยุ่งเหยื่อกัด

3.การกำจัดที่อยู่อาศัยของแมลง: การลดการสร้างภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของยุ่งเหยื่อแมลงกินเลือด เช่น การทำความสะอาดบริเวณที่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของลำตัวยุ่งเหยื่อแมลง

4.การป้องกันการแพร่กระจาย: การป้องกันการแพร่กระจายของโรคโดยการควบคุมและระบาดในชุมชน และการควบคุมยุ่งเหยื่อเมื่อมีการระบาด

5.การเลือกสถานที่อยู่: การเลือกสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อ เช่น การเลือกที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

6.การตรวจสอบสุขภาพ: การตรวจสอบสุขภาพก่อนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทนต่อโรคได้ดีพอ

แนวทางการรักษาโรคไข้เหลือง (Yellow Fever

การรักษาโรคไข้เหลืองมีอยู่ในหลายด้าน แต่ไม่มียาที่พิสูจน์แน่ชัดว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคไข้เหลืองโดยตรงอย่างเห็นผลจากการทดลองควบคุมที่เป็นมาตรฐาน (randomized controlled trials) ดังนั้น การรักษาโรคไข้เหลืองมักเน้นการบรรเทาอาการและการรักษาสภาพทางคลินิกในระหว่างรักษาเชื้อไข้เหลือง

โดยการให้ยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล (Paracetamol) เพื่อลดไข้และอาการปวด นอกจากนี้ยังสามารถให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลระบบอื่น ๆ เช่น การให้น้ำเปล่าเพื่อป้องกันการขาดน้ำและการให้อาหารที่เหมาะสม ในบางกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก อาจต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล โดยอาจมีการให้เหลืองเข้ม (Yellow Fever Immune Globulin) ที่มีภูมิต้านทานและความสามารถในการต่อสู้กับไวรัสไข้เหลือง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ทัวร์คาสิโนเวียดนาม