การเงิน ติดโควิด19 

ในปัจจุบันนี้ เชื่อเหลือเกินว่าคงมีหลายคงที่มีปัญหาเรื่องการเงิน จากผลกระทบหลายๆอย่างที่มาจากโรคระบาดโควิด19 ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อการดำรงชีพ หรือการทำงาน แต่ที่หนักที่สุดคงจะเป็นผลการะทบของเรื่องการเงินเป็นหลัก ซึ่งคงจะทำให้หลายๆคนกังวลว่าจะฝ่าวิกฤตินี้ไปกันได้วอย่างไรดี ซึ่งสิ่งสำคัญในตอนนี้คงต้องตรวจสุขภาพการเงินตัวเองให้ดี ถึงจะวางแผนกันต่อไปได้ ส่วนวิธีการตรวจนั้นก็คือ

ในส่วนของรายรับ เราต้องมาประเมินกันก่อนว่าในแต่ละเดือนนั้น รายได้ของเรานั้นมีผลกระทบเป็นอย่างไรและจะกระทบต่อไปอีกกี่เดือน เช่น รายรับที่จะได้มาจากระยะสั้นๆ เช่นขายของออนไลน์ หรือรายรับที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่นรายรับจากเงินเดือนที่องค์กรไม่มีผลกระทบ หรือรายรับที่ลดลงจากสภาพเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มพวกเจ้าของธุรกิจ หรือ ไม่มีรายรับ เช่นทำงานในสายท่องเที่ยว หรือพนักงานชั่วคราว

ในส่วนของรายจ่าย ให้ลองแบ่งรายจ่ายออกมา เป็น รายจ่ายจำเป็นเพื่อการดำรงชีพ และรายจ่ายที่เป็นภาระจำเป็นต้องจ่าย ส่วนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกไป หรือลดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในวิกฤติแบบนี้ ซึ่งในส่วนรายจ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทาง ค่าดูแลครอบครัว พวกนี้ถือว่าเป็นรายจ่ายในการดำรงชีพ และรายจ่ายที่เป็นภาระ เช่นพวกค่าผ่อนหนี้สินต่างๆที่เราได้ก่อไว้ ซึ่งโดยตามหลักการวางแผนการเงินของมนุษย์เรานั้น เราไม่ควรมีค่าผ่อนหนี้เกิน 35% ของรายได้ทั้งหมด

จากนั้นให้นำรายรับลบรายจ่าย เพื่อหากระแสเงินสดคงเหลือในแต่ละเดือน ว่าเราจะเหลือเงินเท่าไหร่ ซึ่งถ้ากระแสเงินสดเราติดลบ เราควรจะวางแผนไว้ล่วงหน้าได้เลย เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาหนี้สินได้ถูก

อีกอย่างควรจะสำรวจ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ที่มี พร้อมทั้งประเมินเป็นมูลค่าการตลาดในปัจจุบัน โดยแบ่งเกณฑ์ดังนี้

สินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น บัญชีเงินฝาก ซึ่งตามหลักการสินทรัพย์สภาพคล่องที่ดีหากเมื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดแล้วมูลค่าเงินต้นต้องไม่หายไป โดยตรงจุดนี้เตรียมไว้สำหรับรายจ่ายในอนาคตข้างหน้า เผื่อสัก 3-6 เดือน 

สินทรัพย์ที่ลงทุน ไว้ เช่น พวกกองทุน หรือหุ้น และที่ดิน

ส่วนหนี้สินก็ต้องแบ่งเป็น หนี้สินระยะสั้น เช่นหนี้บัตรเครดิต และหนี้สินระยะยาว คือหนี้ซื้อบ้าน หนี้รถยนต์  โดยต้องสรุปออกมาเพื่อเตรียมไว้สำหรับที่จะต้องกันเงินไว้ชำระหนี้ หรือหากไม่ได้จะได้เตรียมที่จะเจรจา

สุดท้าย ประเมินทั้งหมด ว่ากระแสเงินสดยังคงเหลือหรือไม่ ถ้าหากยังติดลบ และสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีเก็บไว้ไม่เพียงพอกับเงินที่ขาดหายไป แสดงว่าการเงินของเราอยู่ในภาวะเสี่ยง ต่อความอยู่รอดในวิกฤตินี้กันแล้ว

 

สนับสนุนโดย    หวยฮานอยซื้อยังไง

เรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบของการพนันต่างๆ 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ต่างๆมีบทบาทที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆการพัฒนาถึงโครงสร้างต่างจังหวัดที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาเรียนรู้เข้ากับรูปแบบการพัฒนาโครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงการวิวัฒนาการของการพนันหรือบ่อนในยุคปัจจุบันที่มีระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ของการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุดมนุษย์ในยุคปัจจุบันสามารถเรียนรู้ปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางความคิดอยู่เสมออย่างไรก็ตามนี่จึงเป็นบทบาทที่สำคัญที่ในยุคปัจจุบันรูปแบบทางความคิดและความเชื่อของผู้คน จำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อทางความคิดความเชื่อต่างๆที่ถูกพัฒนารูปแบบและถูกส่งต่อเพราะกลไกของการพนันต่างๆในปัจจุบันมีรูปแบบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ต่างๆ หรือผสมต่างๆในโลกออนไลน์ให้ดึงดูดใจผู้คน ไม่ว่าจะเป็น Slot Machine รวมถึงรูปแบบการพนันใหม่ๆในยุคปัจจุบันที่สามารถพัฒนา

และปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางความคิดของผู้คนให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการเรียนรู้และการพัฒนาเชิงโครงสร้างอะตอมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามความเชื่อก็คงยังมีการพัฒนาตลอดเวลาในรูปแบบการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเพราะผู้คนในยุคปัจจุบันที่มีการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ต่างๆมากมาย

รวมถึงอุปกรณ์โทรศัพท์ต่างๆในทุกๆคนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ทำให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลง่ายมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่นการเข้าถึง Application Software Facebook Twitter Instagram สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาตลอดเวลาให้ดึงดูดใจผู้คนในการสร้างโฆษณาต่างๆมากมายทางความเชื่อและการดึงดูดเธอนั้นคิดต่างๆความพยายามของผู้คนในยุคที่ผู้คนพยายามหาประโยชน์ อย่างไร

ก็ตามการใช้เวลาชีวิตในการลงทุนที่แตกต่างกัน ที่มีความพยายามจะพัฒนารูปแบบทางการเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นบวกกับ ส่งเสริมรูปแบบของแนวคิดพื้นฐานของพื้นฐานของการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงการดึงดูดของผู้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและการเข้าถึงได้ยากขึ้นมาก

  ในการหาเงินในยุคปัจจุบันมีความยากง่ายแตกต่างกันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่บ่อนการพนันต่างๆจึงสามารถเข้าถึงทุกคนที่ต้องการเงินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหาเงินได้ง่ายหรือแม่ที่เป็นระบบสามารถดึงดูดผู้คนได้ รวมถึงการลงทุนต่างๆที่มีความจำเป็นจะต้องมีการใช้ความรู้ต่างๆในยุคที่มันก็จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน

ในยุคปัจจุบันมีระบบออนไลน์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบาคาร่าออนไลน์ ระบบอัตโนมัติเหล่านี้สำหรับสื่อสารการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและความคิด บวกกับสื่อในยุคปัจจุบันที่มีการสะท้อนถึงแนวคิดต่างๆและความต้องการของผู้คนให้ได้มากที่สุดการเข้าถึงและการเรียนรู้ของการพัฒนาการพนันหรือการเข้าถึงให้รู้ทันกลไกต่างๆจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระบบที่ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันเพื่อพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อโครงข่าย ในการใช้ข้อมูลต่างๆ 

 

สนับสนุนโดย  หวยฮานอยซื้อยังไง