องค์การอาหารและยาเปิดเผยกลยุทธ์ตลาดนมผงดัดแปลงสำหรับทารกแห่งชาติ

องค์การอาหารและยาได้กำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติในทันทีที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของตลาดนมผงดัดแปลงสำหรับทารกในสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ออกยุทธศาสตร์ระดับชาติซึ่งระบุการดำเนินการที่หน่วยงานจะดำเนินการทันที

ตลาดนมผงดัดแปลง เพื่อให้แน่ใจว่าพ่อแม่และผู้ดูแลสามารถเข้าถึงนมผงดัดแปลงสำหรับทารกได้ทั่วสหรัฐอเมริกา “ความปลอดภัยและอุปทานเป็นของคู่กัน

เราได้เห็นเมื่อปีที่แล้วว่าข้อกังวลด้านความปลอดภัยในโรงงานแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะขาดแคลนทั่วประเทศได้อย่างไร นั่นเป็นเหตุผลที่เรากำลังมองหาทั้งความแข็งแกร่งและความหลากหลายในตลาด

ในขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าผู้ผลิตกำลังผลิตนมผงดัดแปลงสำหรับทารกภายใต้สภาวะที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” Robert M. Califf กรรมาธิการของ FDA กล่าว “ตอนนี้

ด้วยกลยุทธ์นี้ เรากำลังมองหาวิธีที่จะพัฒนาเสถียรภาพในระยะยาวในตลาดนี้และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนในอนาคต ในขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าสูตรมีความปลอดภัย”

ก่อนหน้านี้ New Food ได้รายงานเกี่ยวกับการขาดแคลนนมผงดัดแปลงสำหรับทารกในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ที่ประกาศใหม่ประกอบด้วยขั้นตอนมากมายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของตลาด ได้แก่ สร้างความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมตระหนักถึงข้อกำหนด

ในการพัฒนาและดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงที่ซ้ำซ้อน เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถระบุความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานของนมผงดัดแปลง

 

 

สำหรับทารกและอาหารทางการแพทย์ และเพื่อพัฒนาแผนการบรรเทาผลกระทบต่อการหยุดชะงักที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต

ปรับปรุงการตรวจสอบผู้ผลิตนมผงสำหรับทารกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายและปรับปรุงการฝึกอบรมสูตรสำหรับทารกสำหรับผู้ตรวจสอบ เร่งตรวจสอบการส่งผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับทารกก่อนเข้าตลาดเพื่อลดหรือป้องกันการขาดแคลนตรวจสอบการจัดหานมผงสำหรับทารกอย่างต่อเนื่องและพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์เพื่อให้องค์การอาหารและยาสามารถเตรียมการและบรรเทาการหยุดชะงักของอุปทานในอนาคต

การมีส่วนร่วมกับพันธมิตรของรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในการบรรเทาปัจจัยอื่นๆ ที่  เครื่องช่วยฟังฟรี    อาจมีอิทธิพลต่อการจัดหานมผงดัดแปลงสำหรับทารกเพื่อรักษาการผลิตนมผงสำหรับทารกที่ปลอดภัยและต่อเนื่อง ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA)

เพื่อสนับสนุนความพยายามในการสร้างความยืดหยุ่นภายในโครงการโภชนาการเสริมพิเศษสำหรับสตรี ทารก และเด็ก (WIC) พัฒนากลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยป้องกันอาการป่วยจาก Cronobacter sakazakii ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคนมผงสำหรับทารก

ปรับปรุงสื่อการศึกษาสำหรับผู้บริโภคของหน่วยงานเกี่ยวกับนมผงดัดแปลงสำหรับทารก ส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือขององค์การอาหารและยากับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลทารก เพื่อขยายโปรแกรมการศึกษาผู้บริโภคของหน่วยงานต่อไป

องค์การอาหารและยาได้กล่าวว่าการดำเนินการข้างต้นนั้น “กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี” นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการปฏิรูปอาหารและยา (FDORA) ยังเรียกร้องให้องค์การอาหารและยาติดตามเหตุการณ์ที่นำไปสู่และตามหลังการเรียกคืนนมผงดัดแปลงสำหรับทารกของ Abbott Nutrition ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

นอกจากนี้ ยังขอให้องค์การอาหารและยาตรวจสอบการหยุดการผลิตชั่วคราวที่โรงงานในเมืองสเตอร์จิส รัฐมิชิแกน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนทำให้ห่วงโซ่อุปทานนี้เปราะบาง

โรคเอดส์

 

โรคเอดส์เรียกอีกชื่อว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง คือการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เชื้อเอสไอวีจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันทำให้เกิดอาการร่างกายอ่อนแอลงโรคเอดส์เป็นโรคร้ายแรงที่มีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่เปลี่ยนไปอีกทั้งที่วงการแพทย์ยังไม่มียารักษาให้หายหลายคนหลายส่วนในสังคมทำได้แค่การ ให้ความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนที่ถูกต้องในการป้องกันและหลีกเลี่ยงตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเอดส์

อาการของโรคเอดส์ เมื่อติดเชื้อโรคเอดส์สอง-สามสัปดาห์แรกหลังจากรับเชื้อเอดส์อาการไข้ น้ำมูกไหลติดต่อกันอยู่ประมาณสองสัปดาห์แล้วจะหายไปผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สนใจอาการคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ถ้าไปตรวจจะพบว่าเลือดหลังจากรับเชื้อได้สามเดือนซึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณติดเชื้อเอดส์แล้วและสามารถเป็นพาหะนำเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นได้บางคนจะมีเม็ดเล็กๆแข็งขึ้นบนผิว

ผิวหนังจับจะไม่เจ็บไม่แดงเกิดต้อมน้ำเหลืองโดยเชื้อไวรัสทำให้ระดับเม็ดเลือดขาวลดลงอย่างช้าๆช่วงนี้จะเป็นลักษณะไข้เรื้อรังน้ำหนักลดท้องเสียเรื้อรังและเหงื่อออกมากเม็ดเลือดขาวเริ่มถูกทำลายไปจนเหลือน้อยร่างกายถูกทำลายลงติดเชื้อโรคอื่นๆได้ง่ายโดยมากผู้ป่วยโรคเอดส์เรื้อรังจะตายภายในสองถึงสี่ปีจากเชื้อโรคที่รุมเร้า จนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นโรคเอดส์คือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยาง ทั้งรักร่วมเพศหรือต่างเพศได้เช่นกันใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเข็มฉีดยาไม่สะอาด

ส่วนใหญ่จะเจอในกลุ่มใช้ยาสารเสพติดสามสัมผัสเชื้อโดยตรงจากบาดแผลหรือน้ำเหลืองจากผู้ป่วยจากของมีคม สำหรับเชื้อเอดส์เมื่ออยู่นอกร่างกายคนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเชื้อจะหายไปในไม่กี่ชั่วโมงหากถูกความร้อนหรือโดนกรด-ด่างเชื้อจะตายเร็วขึ้นแต่ถ้าอยู่ในสภาพของอุณหภูมิพอเหมาะเชื้อจะอยู่ได้ทั้งวันในสภาพของเหลว

การรักษาให้ยาต้านไวรัสเพื่อจำนวนเชื้อเอสไอวีจะช่วยยืดอายุผู้ป่วยที่มีสุขภาพดีออกไป คุณหมอจะทำควบคู่กันไปกับการรักษาโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ยังไม่มียาทำลายไวรัสเอดส์ได้มีแต่ ยายับยั้งไวรัสเอดส์เท่านั้นแม้จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแต่มีผลข้างเคียงค่อนข้างมากและมีราคาแพงมากต้องกินทุกวันตลอดชีวิตระหว่างนี้ผู้ป่วยต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วยรักสาสุขภาพจิตของผู้ป่วยส่วนมากจะวิตกจริตวิตกกังวลและคนข้างเคียงไม่ยอมรับการป้องกันและดูแลเบื้องต้น

คนที่มีคู่รักแล้วควรรักเดียวใจเดียวอยากมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นหามีเพศสัมพันธ์ควรป้องกันด้วยถุงยางอนามัยก่อนแต่งงานหรือมีลูกควรพาการไปตรวจเลือดกับคุณหมอเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยงดใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นถ้าจำเป็นต้องใช้ร่วมต้องฆ่าเชื้อโรคก่อนกระตุ้นสังคมไม่ตื่นตัวสอนวิธีป้องกันโรคเอดส์ให้ถูกต้องทำอย่างไรไม่ติดเอดส์แน่นอนห้ามหายใจไอและจามใส่กันไม่ว่ายน้ำในสหรือเล่นกีฬาร่วมกันไม่สัมผัสและโอบกอดไม่ใช้ภาชนะหรือผ้าเช็ดตัวร่วมกันไม่ใช้โทรศัพท์ร่วมกันไม่ถูกยุ่งหรือแมลงกัดไม่ดื่มน้ำร่วมกันไม่ใช้ห้องน้ำร่วมกันแต่ฟังดูแล้วก็ค่อนข้างจะยากครับอย่าทำหน้าอย่างนี้เพราะว่าคนเราหลายอย่างไม่ต้องทำร่วมกัน

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย. เครื่องช่วยฟังฟรี