อาการตามัว เกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีการรักษา อย่างไร

อาการตามัว เกิดจากสาเหตุ อาการตามัวหรือความไม่สะดวกในการมองเห็นอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ และน่าจะต้องพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป ไม่สามารถวินิจฉัยได้แม้แต่คำถามเพียงเท่านั้น แต่ต่อไปนี้คือบางสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอาการตามัว

1.ปัญหาสายตา สายตาสั้น (nearsightedness) หรือสายตายาว (farsightedness): การไม่เห็นชัดในระยะใกล้หรือระยะไกลอาจทำให้มีอาการตามัว กระหน่ำ (astigmatism): ทำให้มีการบิดเบี้ยวของเลนส์ในตา ทำให้มองเห็นได้ไม่ชัด.

2.ติดต่อเลนส์หรือแว่นตา การใส่ติดต่อเลนส์ที่ไม่เหมาะสมหรือแว่นตาที่มีอายุการใช้งานนานแล้ว

3.อาการปวดหัว อาการปวดหัวเกิดจากหลายสาเหตุ รวมถึงปวดหัวที่เกิดจากการใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4.โรคตาอื่น ๆ ต้นเหตุอาจมาจากโรคตาเช่น ต้อกระจก, ต้อกระจกเสื่อม, หรือแก้มตาเสื่อม

5.สภาพแวดล้อม การทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานาน การทำงานในที่ที่มีแสงน้อย หรือการทำงานในที่ที่อากาศอับชื้น

6.ภาวะเครียดและล้างตัว การมีความเครียดหรือล้างตัวที่มากเกินไป

7.โรคร้ายแรง บางครั้งอาการตามัวอาจเป็นอาการรองรับของโรคร้ายแรง เช่น ไตเสียหาย, โรคเบาหวาน, หรือโรคที่มีผลกระทบที่ระบบประสาท

หากคุณมีอาการตามัวหรือปัญหาทางสายตาใด ๆ ควรพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและคำแนะนำการรักษาที่เหมาะสมสำหรับสถานะของคุณ

อาการตามัว มีวิธีการรักษา อย่างไร

การรักษาอาการตามัวจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการนั้น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือบางวิธีที่อาจถูกใช้

1.แว่นตาหรือเลนส์ติดต่อ:หากสาเหตุมาจากปัญหาทางสายตา เช่น สายตาสั้น, สายตายาว, หรือกระหน่ำ แพทย์อาจสั่งให้ใส่แว่นตาหรือเลนส์ติดต่อที่เหมาะสม

2.ปรับแต่งสภาพแวดล้อมการทำงาน: ปรับเปลี่ยนการทำงานในที่ที่มีแสงน้อยหรือที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยให้พักตาเป็นระยะเวลาสั้น ๆ และใช้ภาพหน้าจอให้ใหญ่พอ

3.การบำบัดทางสมองและร่างกาย:การเพิ่มพูนสุขภาพทางร่างกาย และการทำกิจวัตรประจำวัน อาจช่วยลดอาการเครียดและซึมเศร้าที่สามารถมีผลต่อสุขภาพทางสายตา

4.การรักษาโรคร้ายแรง: หากอาการตามัวเป็นผลของโรคร้ายแรง เช่น โรคเบาหวานหรือโรคไต เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะกำหนดการรักษาที่เหมาะสม

5.การทำหน้าที่หยุดพัก: ในกรณีที่อาการตามัวเกิดจากการใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นาน ๆ ควรพักให้ตาพักผ่อนบ่อย ๆ

6.การตรวจวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์: หากไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ควรพบแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำและรับคำแนะนำการรักษาที่เหมาะสม

การรักษาตามัวนั้นควรเป็นไปตามคำแนะนำจากแพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยเป็นพิเศษและคำแนะนำที่สามารถป้องกันให้ไม่เกิดอีกครั้งในอนาคต

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    เครื่องช่วยฟังอย่างดี