สมาธิในการเรียน

สามาธิถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีและนำมาใช้ในทุกๆเรื่องในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเรานั้นสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างรอบรื่นและไม่ผิดพลาดนั่นเองดังนั้นแล้วสติกับการเรียนจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีเช่นกัน เพราะการเรียนเป็นสิ่ที่สำคัญ เราจะสามารถเรียนรู้และรับรู้นสิ่งต่งๆจากการเรียนได้อย่างดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสมาธิที่เรามีนั่นเอง แต่ในบางคนนั้นอาจจะไม่สมาธิในการเรียนจึงาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ไม่ดีเท่าที่ควรนักดังนั้นแล้วถ้าหกเราต้องการจะมีสมาธิที่ดีในการเรียนนั้นเราจะต้องปฏิบัติตัวดังนี้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้อย่างมีสมาธิได้

นั่งในต่ำแหน่งที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ เพราะบางครั้งการถูกมองหรือการถูกเป็นที่สนใจมากเกินไปนั้นอาจจะทำให้เกิดการไม่มีสมาธิในการเรียนได้ เราอาจจะต้องมีการสำรวจห้องเรียนต่างๆก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนนั่นเองว่าห้องที่เราเรียนนั้นมีลักษณะการจัดโต๊ะที่นั่งที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนอย่างไร และตำแหน่งในการนั่งเรียนที่จะทำให้ไม่เป็นจุดสนใจของคนรอบข้างนั้นก็คือ หลังห้องในต่ำแหน่งซ้ายหรือขวาไม่ควรนั่งหลังห้องตรงกลางเพราะเป็นจุดที่เกิดความสนใจจากคนรอบข้างได้ และตำแหน่งหน้าห้องด้านข้างก็เป็นตำแหน่งที่จะได้รับความสนใจจากคนรอบข้างน้อยเช่นกันและจะทให้เรานั้นเกิดสมาธิในการเรียนที่ดีได้

แยกกับเพื่อนบ้างก็ดี เพราะการที่เรานั้นอยู่กับเพื่อนหรือมีการนั่งกับเพื่อนอยู่ตลอดเวลานั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราขาดสมาธิมากที่สุด เนื่องจากว่าเราอาจจะมีการคุยกันในระหว่างเรียนหรืออาจจุเกิดคำถามและถามกันในระหว่างเรียน ทำให้เมื่อมีการพูดคุยสมาธิที่เรากำลังจดจ่อกับการเรียนนั้นสามารถที่จะหลุดได้นั่นเอง ทำให้เราอาจจะพลาดและไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียนบางจุดไปได้ ดังนั้นในการแยกกับเพื่อนก็จะช่วยทำให้เรานั้นมีสมาธิกับการเรียนที่ดีขึ้น

การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนทุกครั้งเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องอุแปกรณ์การเรียน หนังสือรวมทั้งร่างกายจิตใจด้วย เพราะถ้าหากเราไม่มีการเตรียมความพร้อมเมื่อถึงเลาเรียนเราจะเกิดความกังวลและทำให้สมาธิในการเรียนของเรามีไม่มากพอเท่าที่ควรนั่นเอง ก่อนเข้าเรียนเราก็อาจจะมีการจัดอแกรณ์ในการใช้เรียนบนโต๊ะใหรียบร้อยและก่อนเข้าเรียนก็อาจจะต้องหายใจเข้าออกลึกๆด้วยเพื่อให้ร่างกายนั้นมีการตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนรู้

การรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีสมาธิที่ดีเช่นกัน เพราะอาหารจะช่วยไปเสริมสร้างและบำรุงสมองเมื่อเราได้รับประทานอาหารที่เพียงพอเราก็จะมีสมาธิในการเรียนได้อย่างเต็มที่ด้วย

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยออนไลน์ยังไง